Венета Нейнска завършва своето музикално образование в Южнокалифорнийския
университет и в Училището за музика и театър „Гилдхол“, Лондон. В допълнение на
активната ѝ дейност като преподавател и артистичен директор на редица фестивали,
Венета е солирала на Филхармония Острава, Филхармоничния оркестър на Лодз, както
и на редица български оркестри, а сред множеството ѝ награди от международни
конкурси е Първа награда в конкурса “Бетовен Храдец” в Чехия. Според авторитетния
музикален критик Стивън Причард, който публикува рецензия за Венета Нейнска в The
Observer, могъществото в нейното свиренето е завладяващо.

www.neynska.com