Виртуозността на Йохан Халворсен и Мотив "Шедьовър" 


Норвежкият композитор Йохан Халворсен публикува своята Пасакалия през 1894г. Произведението е базирано върху последната част от сюитата в сол минор на немския бароков майстор Георг Фридрих Хендел и впечатлява с високото ниво на виртуозност, което се изисква от неговите изпълнители.